สมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท
สามารถติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ

ได้ทางเว็บไซต์ www.shellsmart.com
หรือ Shell LINE official